Miner-logo-ai-01

Wyburzanie budynku na ul. Marywilskiej w Warszawie