Miner-logo-ai-01

Prace pod zagęszczanie gruntu metodą mikrowybuchów