Miner-logo-ai-01

Oferta

Firma Miner-PBG Sp. z o.o. wykonuje w profesjonalnym zakresie na terenie całego kraju:

 • likwidacje otworów studziennych

 • wykonywanie projektu geologicznego, wiercenia i montażu studni głębinowych

 • wyburzanie fundamentów konstrukcji wsporczych kolejowej sieci trakcyjnej metodą minerską

 • wiercenie otworów pod pionowe wymienniki gruntowe pomp ciepła

 • wzmacnianie i zagęszczanie podłoża gruntowego metodą mikrowybuchów podczas budowy dróg, autostrad, lotnisk oraz wszelkich obiektów o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych podłoża

 • wykonywanie rozbiórek budynków i obiektów budowlanych metodą ręczną i mechaniczną

 • wykonywanie perforacji rur okładzinowych w otworach wiertniczych, poszukiwawczych, rozpoznawczych, eksploatacyjnych i innych (z użyciem środków strzałowych w zakładach górniczych)

 • wykonywanie torpedowań otworów wiertniczych w otworach eksploatacyjnych siarki (z użyciem środków strzałowych w zakładach górnictwa siarkowego)

 • wyburzanie budynków i obiektów budowlanych metodą strzałową

 • wykonywanie pomiarów drgań, przenoszonych przez grunt na konstrukcję budynków w trakcie wykonywania robót z użyciem materiałów wybuchowych

 • wykonywanie instalacji odgazowania składowisk odpadów komunalnych

 • wiercenia otworów dla kartowania geologicznego

 • wiercenia otworów w celu ustalenia warunków geotechnicznych dla zabudowy

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, przez ponad 20 lat działania firmy wykonaliśmy setki zleceń bazując na profesjonalizmie i doświadczeniu naszych ekip.